International Puppet - Mime Festival of Kilkis - Διεθνές Φεστιβάλ

Άρθρα

8η συνάντηση για το κοινωνικό θέατρο 2015

«Συναίσθημα: αποκαθιστώντας τη σχέση με τον εσωτερικό μας κόσμο, με τον εαυτό και τον Άλλο»

Συνεργάζονται οι φορείς:
Goethe Institut thessaloniki
Instituto Italiano di Cultura
Instituto Cervantes de Atenas
«ΣΥΝΚΟΙΝΩ coop.» Κοιν.Σ.Επ
PELE Espaço de Contacto Social e Cultural (Portugal)
Consorcio de Inteligencia Emocional (Spain)
Πανελλήνιο δίκτυο για το θέατρο στην εκπαίδευση
Διεύθυνση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Κιλκίς
Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Κιλκίς
“European School Radio”, Του γυμνάσιο – λύκειο του Καμπάνι
Πολιτιστική Εταιρία Εκπαιδευτικών του νομού Κιλκίς

Εισαγωγή
Το Κοινωνικό Θέατρο στοχεύει στο να αναδείξει και να καλλιεργήσει τη θεατρική τέχνη ως εργαλείο για κοινωνικό-εκπαιδευτική παρέμβαση. Απευθύνεται σε όλους, αλλά και σε επαγγελματίες στον τομέα της κοινωνικής παιδείας, της εκπαίδευσης, της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας κλπ, που αναζητούν πηγές αλλά και θεωρητικό προβληματισμό μέσα από την  καθημερινή τους πρακτική. Το θέατρο και η έκφραση μπορούν να δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με την κατεύθυνση και το επίκεντρο της πρότασης: θεραπεία, αποκατάσταση, ψυχαγωγία, διέγερση.

Συναίσθημα: αποκαθιστώντας τη σχέση με τον εσωτερικό μας κόσμο, με τον εαυτό και τον Άλλο
Ζούμε σε μια κοινωνία που το συναίσθημα εγκλωβίζεται. Τόσο το εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και οι κοινωνικές συναναστροφές και οι εργασιακές σχέσεις δεν προωθούν την έκφραση του αληθινού συναισθηματικού κόσμου των ατόμων. Αντιθέτως, συχνά κατασκευάζονται στερεότυπα «συναισθήματα» ανάλογα με το φύλο, τη θέση και τον κοινωνικό ρόλο του καθενός. Επιπλέον, οι σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις και ο εντατικός ρυθμός ζωής δεν επιτρέπουν στον σημερινό νέο να ασχοληθεί με το συναίσθημα και να επενδύσει σε αυτό, να κατανοήσει τον εαυτό του και τον άλλον και να μπορέσει να επικοινωνήσει σε πλαίσιο αλληλεγγύης. Το αποτέλεσμα είναι είτε να καταπιέζεται είτε να επιλέγει τελικά να αδιαφορεί.
Επειδή θεωρούμε ότι ολοκληρωμένος άνθρωπος δεν είναι αυτός που απλώς σκέφτεται και δρα, αλλά αυτός που ταυτόχρονα νιώθει, που συγκινείται και εκφράζεται, που δρα μαζί με τους άλλους και μπορεί να μπαίνει στη θέση τους, θέσαμε ως γενικότερο θέμα της φετινής συνάντησης κοινωνικού θεάτρου την έκφραση και την ενδυνάμωση του συναισθηματικού κόσμου των νέων. Συγκεκριμένα, μέσα από τεχνικές κοινωνικού θεάτρου, οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες και συναισθήματα, θα γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τον Άλλο και θα προσπαθήσουν να διερευνήσουν την αξία της συναισθηματικής έκφρασης. Η συνάντηση θα ολοκληρωθεί με μια ομαδική καλλιτεχνική δημιουργία, μια θεατρική παράσταση, βασισμένη σε προσωπικές καταθέσεις των συμμετεχόντων.

Στόχοι είναι
Οι συμμετέχοντες να εκφραστούν προσωπικά, να καταθέσουν εμπειρίες και μέσα από την αλληλεπίδραση της ομάδας και την κριτική τοποθέτηση να αναζητήσουν λύσεις, να διατυπώσουν προτάσεις και να λάβουν αποφάσεις.
Η ευαισθητοποίηση των νέων στην αυτοπεποίθηση, στην επιλογή και στην κάλυψη των αναγκών τους και στην ομαδική και προσωπική εργασία για ένα καλύτερο μέλλον.
Επίσης και σε άλλο επίπεδο, στοχεύει στην προβολή αξιών, στη δημιουργία φιλειρηνικών στάσεων και στην καλλιέργεια πνεύματος φιλίας, κατανόησης, αλληλεγγύης, συνεργασίας και σεβασμού προς τον συνάνθρωπο και τους άλλους λαούς στη βάση της θεμελιώδους ενότητας και των κοινών συμφερόντων της ανθρωπότητας.

Α. 7ο εργαστήριο κοινωνικού θεάτρου

Θα δημιουργηθεί μια μικτή ομάδα νέων 16 με 21 ετών στο Κιλκίς, από διαφορετικές προέλευσης και εμπειριών. Θα δουλέψουν σε ομάδες την ιδέα που προτείνουμε σχετικά με την κοινωνική συμμετοχή και τις προσωπικής και ομαδικής ευθύνης στην επίλυση των κοινωνικό-πολιτιστικών θεμάτων της καθημερινότητας, κάνοντας προτάσεις και χρωματίζοντας εικόνες του καθημερινού κόσμου, μέσα από κοινωνικές στάσεις, ιδανικά, επιθυμίες, εμπειρίες, ταμπού και ευθύνες.
Θα χαρτογραφήσουμε με απόψεις, προσωπικές εμπειρίες, πληροφορίες και οριοθετήσεις μεταξύ του λάθος και του σωστού, μια τοπική εικόνα της περιόδου που καλούνται να πάρουν για πρώτη φορά, οι έφηβοι σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον και τους τρόπους να το αντιμετωπίσει κανείς συνειδητά.
Σε αυτή την δράση να συμμετάσχει η διεθνές ομάδα σκηνοθετών / εμψυχωτών που τα τελευταία χρόνια συντονίσει το εργαστήριο:
Από την Πορτογαλία, Hugo Cruz
Από την Ισπανία Pablo Cueva.
Συντονισμός της ομάδας, ο Ισπανός Koldo Vio

Συμμετέχοντες 40 άτομα. Νέοι και νέες από 16 έως 21 ετών
Προέλευση Από σχολειά και πανεπιστήμια
Ημερομηνίες Από 18 έως 24 Μαιου 2015
Ωράριο Για τους νέους, Από τις 16:00 έως 19:00
Αποτέλεσμα: θα παρουσιαστεί δημοσίως στο Συνεδριακό Κέντρο του Κιλκίς στις 24/05 και ώρα 13:00.

B. Εργαστήρια στα γυμνάσια και λύκεια

Ένα καλά δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που χρησιμοποιεί το θέατρο ως εργαλείο και που υλοποιείται με παρέμβαση στα γυμνάσια και λύκεια του Κιλκίς, αρχικά, και με δυνατότητες επέκτασης και σε άλλα σχολεία στην Θεσσαλονίκη.
Θέμα: «Συναίσθημα: αποκαθιστώντας τη σχέση με τον εσωτερικό μας κόσμο, με τον εαυτό και τον Άλλο»
Η ομάδα αυτή, που θα αποτελείται από 2 άτομα - ηθοποιοί, θα κάνει χρήση τεχνικών διαδραστικού θεάτρου, εκπαιδευτικού δράματος και Θεάτρου φόρουμ, διερευνώντας διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι, καθώς και οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες παίρνονται οι αποφάσεις.
Εμψυχωτές: Τίμος Κεχαγιάς και Koldo Vio.

Γ. Στρογγυλό τραπέζι «Το κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση».
24/05, Κυριακή στις 13:00 στο Συνεδριακό Κέντρο

«Αλήθεια, τι είναι το κουκλοθέατρο και γιατί κάποιος επιλέγει αυτήν και όχι μιαν άλλη τέχνη για να εκφραστεί?. Πως ένα «μικρό κουνέλι υφάσματος» έφτιαξε μια ιστορία χιλιετιών, γοήτευσε, μιμήθηκε και περιγέλασε με δεκάδες, εκατοντάδες τρόπους και σήμερα εξακολουθεί να είναι ένα νεαρό κουνέλι που αναζητάει καινούριους δρόμους? Πως το κουκλοθέατρο, αναπαράσταση κάποτε των θεϊκών κόσμων, μετεξελίχθηκε σε παραμύθι στα χέρια των παιδιών? Και πως, με τι όφελος και με τι κόστος, αυτοί που ασχολούνται με τα παιδιά – δάσκαλοι, παιδαγωγοί, το χρησιμοποιήσαν στην εκπαίδευση?»
Αντιγόνη Παρούση. «Κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση, Εκπαίδευση στο κουκλοθέατρο»

Φέτος θα προτείνουμε την τρίτη συνάντηση με αφορμή την πρόταση της Πολιτιστικής Εταιρίας Εκπαιδευτικών του νομού Κιλκίς που αφορά την παρουσία επί σκηνής κουκλοθεατρικών εργασιών στα σχολεία του Κιλκίς με μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού.
Η Ημερίδα θα γίνει στις 24/05, Κυριακή στις 13:00 στο Συνεδριακό Κέντρο, μετά από την παρουσία των μαθητών επί σκηνής. Ο σκοπός θα είναι η παρουσίαση της εκπαιδευτικής εμπειρίας από τους ίδιους πρωταγωνιστές, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα. Συμμετέχοντες, θα είναι το κοινό που θα παρακολουθήσει την παράσταση των μαθητών και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Θα Συντονίσουν την συζήτηση ο Koldo Vio και η Μάρθα Κατσαρίδου

Developed By Worldwideweb | Kilkis Festival. All rights reserved.

Top Desktop version